Výhody elektromobility, ktoré by nám mali zmeniť život a budúcnosť k lepšiemu

0
1548

Rozvoj technológií a pokrok modernej doby je obrovský a výnimkou nie je ani oblasť elektromobility. Elektromobilita nás poháňa do lepšej budúcnosti míľovými krokmi. Môže však táto technológia skutočne zmeniť spôsob, akým žijeme a pracujeme?

Pozrime sa na niektoré zo spôsobov, ako elektromobilita mení život k lepšiemu.

Či už je to boj proti klimatickej kríze, znižovanie zdravotných problémov súvisiacich s emisiami, podpora hospodárskeho rozvoja alebo vytváranie pokojnejšieho prostredia – je to len zlomok výhod a začiatok cesty k dôležitej elektromobilite.

Zelenšia planéta pre každého

Environmentálny obranný fond odhaduje, že samotné automobily ročne vypustia do atmosféry približne 333 miliónov ton oxidu uhličitého – čo je zhruba 20 % z celkového množstva na svete.

Väčšinu tohto znečistenia spôsobujú spaľovacie motory (ICE), ktoré sú najbežnejšou formou energie pre takmer každý dopravný stroj. Na rozdiel od ICE však majú elektrické vozidlá (EV) nulové emisie výfukových plynov – v skutočnosti nemajú ani výfukový systém.

A ak na nabíjanie elektromobilu používate obnoviteľnú energiu, môžete očakávať ďalších 85 % zníženie emisií CO2 v porovnaní s 20 % znížením dosiahnutým pri konvenčnejšom nabíjaní elektriny.

Viac energie na to, na čom záleží

Elektrické vozidlá sú oveľa energeticky účinnejšie ako bežné so spaľovacím motorom. Batérie a elektromotory používané na pohon týchto strojov zvyčajne premieňajú 59 – 62 % energie na pohyb vozidla, zatiaľ čo ICE sa premieňajú iba medzi 17 – 21 %.

To znamená, že nabitie batérie EV znamená viac pre skutočné napájanie vozidla ako pre doplnenie paliva na benzínovej stanici. Táto vyššia energetická účinnosť znamená aj nižšie prevádzkové náklady. Samozrejme, každé rozumné využitie elektrickej energie na akýkoľvek účel si vyžaduje dôkladný energetický audit.

Čistejší vzduch

Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že 4,6 milióna ľudí zomiera každý rok na príčiny priamo spojené so znečistením ovzdušia – to je viac ako tých, ktorí zomierajú pri automobilových nehodách.

EV zlepšujú kvalitu ovzdušia znižovaním emisií NO 2, rovnako aj tým, že pomáhajú znižovať znečistenie vo vnútri mesta a poháňať všetky štáty Zeme na ceste k tomu, aby sa stali oblasťami  bez fosílnych palív.

Spolu so znížením hlučnosti dopravy, je to zoznam najdôležitejších výhod, nad ktorými sa oplatí pre našu lepšiu budúcnosť rozmýšľať. Čo poviete?

Zdroj obrázka: J.M. Image Factory/Shutterstock.com