Nemáte na elektromobil? Znížiť dopad auta na životné prostredie môžete aj inak

0
2534

Tuhé častice, ozón, oxid dusíka… to sú tri príklady látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré ohrozujú naše zdravie a vznikajú pri cestnej premávke. Napriek tomu, že sa všade na svete na zníženie znečistenia ovzdušia z áut používa nie jedna moderná technológia, počet vozidiel na cestách neustále narastá. Emisie znečisťujúcich látok z dopravy preto stále zohrávajú významnú úlohu a sú výzvou pre dopravnú politiku i spoločnosť.

Elektromobily sú jedno veľmi dobré riešenie. No nie všetci majú na ich kúpu peniaze. Ako teda znížiť dopad škodlivých látok z výfukových plynov áut na životné prostredie?

Jazda s čistým DPF filtrom

Auto sa stalo neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Každý druhý človek v tejto krajine vlastní auto. Zvýšená flexibilita, mobilita, úspora času, ale aj pohodlie a zvyk, to všetko sú dôvody, ktoré hovoria v prospech vlastného dopravného prostriedku. No tento druh dopravy má aj svoju odvrátenú stránku: masívne znečistenie životného prostredia znečistením ovzdušia. Jazda s čistým DPF filtrom je riešenie.

Aké škodliviny produkujú autá?

Znečistenie ovzdušia je globálny problém spôsobený emisiami rôznych znečisťujúcich látok do atmosféry. Výsledkom spaľovacích procesov v motoroch automobilov sú škodlivé plyny a pevné častice spôsobené benzínom ale častejšie naftou.

Sektor dopravy je zodpovedný najmä za emisie prchavých organických zlúčenín (VOC), oxidu dusnatého (NO), oxidu uhoľnatého (CO) a skleníkového plynu oxidu uhličitého CO 2. Autá tiež produkujú pevné častice najmä prostredníctvom výfukových plynov. Preto, rovnako ako v kávovare, je v aute umiestnený filter pevných častíc, ktorý treba pravidelne čistiť, s čím vám pomôže nie vždy len výmena, ale aj lacnejší repas DPF filtra.

Podceniť údržbu sa nevypláca

Odkladanie čistenia filtra sa nevypláca, pretože so zvyšujúcim sa zaťažením sa automatická regenerácia v aute spúšťa čoraz častejšie a výsledkom je

  • stúpajúca spotreba paliva;
  • znížený výkon auta;
  • protitlak výfukových plynov.

V najhoršom prípade sa môžu poškodiť prídavné diely v motore!

Ak preto aj vám bliká na palubnej doske kontrolka, že je tento čistiaci systém zanesený, treba si nájsť filter pevných častíc vo výhodnej cene a uviesť auto do pôvodného stavu.

V DPFpro používajú na tento účel stroje overené Slovenskou legálnou metrológiou.

Zdroj obrázka: Raland/Shutterstock.com