Chýbajúci kúsok v globálnej redukcii emisií sú ťažké nákladné vozidlá

0
1852

Celosvetová snaha o zníženie emisií vozidiel a vytvorenie čistejšieho ovzdušia pre budúcu generáciu trvá už polovicu storočia.

Avšak, hoci veľké množstvo štátov po celom svete predstavilo nižšie emisie a vyššiu efektívnosť pri spaľovaní palív vozidiel, ďalší veľký prispievateľ ku globálnym emisiám neustále unikal pozornosti.

Tým prispievateľom sú ťažké nákladné vozidlá alebo nákladné vozidlá.

Posledný výskum uskutočnený Medzinárodnou energetickou agentúrou dokazuje, že zákonom okolo emisií ťažkých nákladných vozidiel chýba efektivita. 40 krajín po celom svete má zákony o emisných reguláciách určených pre osobné vozidlá. Avšak iba 4 krajiny majú podobné regulácie pre nákladné vozidlá.

 Transport ťažkými nákladnými vozidlami je častokrát spojený s ekonomickým rastom v rozvojových krajinách, čo môžeme vidieť v Indii, kde sa zvyšuje dopyt po benzíne a nafte.

Dopravný priemysel v Číne, USA a v Európskej Únii spolu zase zodpovedá za 1/5 celosvetového dopytu po nafte. V číslach to činí 17 miliónov barelov nafty každý deň. Až 1/3 dopravných emisií pochádza z ťažkých nákladných vozidiel, čo znamená, že potenciál zníženia emisií je vysoký.

Pokiaľ nedôjde k zmene a krajiny budú i naďalej pokračovať týmto spôsobom, dopyt po nafte sa zvýši o ďalších 40 % do roku 2050, čo predstavuje ďalších 5 miliónov barelov nafty denne navyše. Efekty na kvalitu ovzdušia môžu byť významné, kedy dôjde k takmer 900 miliónom ton ďalšieho oxidu uhličitého vypusteného do ovzdušia.

Našťastie, veci sa začínajú meniť. Dopravný priemysel smeruje k novým, efektívnejším technológiám, ich efekt sa však neuskutoční cez jednu noc. Analytici súhlasia, že najlepší spôsob, ako dosiahnuť zmenu vedie cez zákony jednotlivých krajín.

Avšak, úzke marže a malý zisk vo vysoko konkurenčnom dopravnom priemysle môžu zabrániť akceptovaniu drahých riešení s nulovými emisiami. V tomto smere môžu zase pomôcť so svojimi riešeniami súkromné spoločnosti. Toyota v minulosti predviedla svoju interpretáciu budúcnosti dopravného priemyslu so svojim projektom nákladných vozidiel Project Portal. Nákladiaky jazdia výlučne iba na vodíku a neznižujú výkon. Tesla zase sľúbila, že vytvorí plne elektrický traktor a ďalší startup predstavil vodíkový nákladiak Nikola one.

Čo sa týka paliva, ľahšie sa môže zdať poháňanie nákladiakov vodíkom, ktorý by sa dočerpal na určitých čerpacích staniciach na diaľnici, než zriadiť celoštátnu sieť pre vodíkové autá.

Avšak, bez skutočnej akcie a zmeny, emisie z celého dopravného priemyslu budú signifikantným závažím v snahe pozitívnych environmentálnych činností prostredníctvom redukcie karbónových emisií. Inými slovami, pokiaľ nebudeme mať skutočné a efektívne riešenia, ďalej sa nikam nepohneme.

zdroj: greencarreports.com