Vstup Daimleru do spoločnosti The Mobility House

0
1552

Spoločnosť Daimler AG získala menšinový podiel v podniku zaoberajúcom sa energetickými službami The Mobility House AG (TMH).

Ako poskytovateľ riešení pre nabíjanie vozidla a inštalačné služby, ako aj prevádzkovateľ stacionárnych akumulátorov energie s vedúcim postavením v Európe predstavuje spoločnosť The Mobility House prepojenie automobilového priemyslu s energetickým odvetvím.

Svojou strategickou aktivitou rozvíja spoločnosť Daimler už existujúcu spoluprácu so spoločnosťou The Mobility House a uskutočňuje tak ďalší dôležitý krok pri presadzovaní stratégie CASE – najmä so zreteľom na svoju značku produktov a technológií EQ, pod ktorou bude spoločnosť v budúcnosti prezentovať svoje celkové know-how z oblasti inteligentnej elektromobility značky Mercedes-Benz a vybuduje zo svojich produktov, služieb, technológií a inovácií rozsiahly ekosystém elektromobility.

Spektrum značky siaha od elektrických vozidiel cez nabíjacie skrinky (Wallbox) a služby nabíjania až po domáci akumulátor energie. Investícia prebehla v rámci najnovšieho investičného balíka spolu s japonskou firmou Mitsui, ktorá tým doplnila investície do energetického odvetvia.

Medzi spoločnosťami Daimler a The Mobility House sú intenzívne obchodné vzťahy už od roku 2012. Spoločnosť The Mobility House odvtedy v plnej miere ponúka vodičom elektrických vozidiel a hybridných vozidiel dobíjateľných zo siete od značky Mercedes-Benz, ako aj prevádzkovateľom vozových parkov, služby týkajúce sa individuálnej infraštruktúry nabíjania. Aj v oblasti stacionárnych akumulátorov energie spolu oba podniky intenzívne spolupracujú. Vytvorili spoločný podnik Enbase Power GmbH, najväčší akumulátor energie vytvorený z vyradených akumulátorov na svete.

Do portfólia ponuky spoločnosti The Mobility House patria okrem inovatívnych riešení nabíjania a ukladania energie aj projekty z oblasti Vehicle-to-Grid (technológie systému vozidiel dobíjateľných zo siete pripojených na elektrickú sieť), z ktorej perspektívne profitujú najmä prevádzkovatelia vozových parkov. Technológia umožňuje integráciu elektrických vozidiel do elektrickej siete, ktoré slúžia ako agregovaný akumulátor pre parkujúce elektrické vozidlá. „Pracujeme na budúcnosti bez emisií. Vďaka našej technológii podporujeme energetickú revolúciu a pomáhame elektrickému vozidlu dosiahnuť výrazný obrat,“ tvrdí zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti The Mobility House Thomas Raffeiner.

Vízia: pripojenie vozidiel k elektrickej sieti môže byť užitočné dvojakým spôsobom. Elektrické vozidlá sa nabíjajú len vtedy, keď nie je preťažená sieť. Ak bude nepoužívané vozidlo dlhšie pripojené k zásuvke, elektrická energia sa v prípade potreby odvedie späť do siete, čím sa predchádza maximálnemu zaťaženiu siete (vyhladenie odberných špičiek).

Dr. Frank Spennemann, zodpovedný za riešenia nabíjania pre vozové parky v rámci organizačnej jednotky CASE koncernu Daimler, vidí obrovský potenciál najmä v integrácii vozových parkov zložených z elektrických vozidiel do elektrickej siete: „So spoločnosťou The Mobility House intenzívne pracujeme na integrácii elektrických vozidiel do elektrickej siete. Prostredníctvom inteligentnej nabíjacej siete možno vozidlá napríklad nabíjať tak, aby sa zabránilo drahým špičkovým zaťaženiam. Na druhej strane by akumulátory vozidiel mohli ideálnym spôsobom slúžiť na stabilizáciu siete a tak prevádzkovateľom vozových parkov ponúknuť pridanú peňažnú hodnotu.“ Spoločnosť Daimler sa tak plánuje čoraz viac zamerať na riešenia chytrého nabíjania (Smart Charging) v oblasti systému vozidiel dobíjateľných zo siete pripojených na elektrickú sieť (Vehicle-to-Grid).

O stratégii CASE:
CASE – tieto písmená vyjadrujú budúcnosť mobility. Predstavujú tieto oblasti: zosieťovanie (Connected), autonómne jazdenie (Autonomous), flexibilné používanie (Shared & Services) a elektrické pohony (Electric). Štyri oblasti stratégie CASE sú neoddeliteľnou súčasťou podnikateľskej stratégie spoločnosti Daimler AG. Cieľom je vytvoriť intuitívnu mobilitu pre našich zákazníkov prostredníctvom inteligentného prepojenia tematických oblastí stratégie CASE.
Divízia Mercedes-Benz Cars má už dnes vo všetkých štyroch oblastiach vedúce postavenie. V centre pre všetky aktivity v oblasti zosieťovania stojí digitálna značka Mercedes me, ktorá zákazníkom prostredníctvom aplikácie, internetovej stránky alebo priamo vo vozidle poskytuje prístup ku komplexnej a personalizovanej ponuke služieb.
Na ceste k autonómnemu jazdeniu ženie značka Mercedes Benz vývoj už roky intenzívne dopredu, pričom neustále vytvára nové štandardy. Inžinieri značky Mercedes-Benz nato využívajú takzvanú fúziu snímačov. Údaje rozličných snímačov ako kamery, ultrazvukové a radarové snímače sa inteligentne spájajú a vyhodnocujú. Prostredníctvom vozidla smart vision EQ fortwo aj značka smart ukazuje, ako by mohlo vyzerať jazdenie bez volantu v budúcnosti zdieľania vozidiel.


Vynálezca automobilu už dnes zastáva vedúcu úlohu v oblasti zdieľania a služieb. Služby mobility, ktoré využíva viac ako 14,5 milióna ľudí, zahŕňajú zdieľanie vozidiel s využitím koncepcie free floating (car2go), súkromné zdieľanie vozidla so vzájomným sprístupňovaním Peer-to-Peer (Croove), Ride-Hailing (mytaxi) či platformu mobility (moovel).
Pri elektrifikácii hnacieho ústrojenstva dodržiava značka Mercedes-Benz ucelený prístup a značka EQ s celou rodinou vozidiel vyvíja aj ucelený ekosystém, ktorý okrem samotného vozidla obsahuje komplexnú ponuku týkajúcu sa elektromobility. Tá siaha od inteligentných služieb cez akumulátory energie pre súkromných a firemných zákazníkov a nabíjacie technológie až po udržateľnú recykláciu. Spoločnosť Daimler na ceste za jazdením bez emisií postupuje podľa trojprúdovej stratégie pohonu, ktorej cieľom je maximálna ekologická únosnosť vo všetkých triedach vozidiel (vrátane úžitkových vozidiel a transportérov) – používa na to inteligentnú zmes najnovších spaľovacích motorov a čiastočnej elektrifikácie s využitím 48 voltovej technológie, na mieru šitých hybridných vozidiel dobíjateľných zo siete EQ Power a elektrických vozidiel s akumulátorovým pohonom alebo pohonom palivovými článkami.
Spoločnosť Daimler sa svojou orientáciou na stratégiu CASE pripravuje na intuitívnu mobilitu budúcnosti.
Viac informácii nájdete na stránke: http://www.daimler.com/CASE


The Mobility House AG (TMH) 
Urýchlenie energetickej revolúcie a budúcnosť bez emisií – to je cieľ spoločnosti The Mobility House. Prostredníctvom moderných riešení nabíjania a akumulácie energie pomáhame pri presadzovaní elektromobility. Naše technológie umožňujú integráciu elektrických vozidiel do elektrickej siete, ktoré súčasne môžu pôsobiť ako alternatívny decentralizovaný zdroj energie. Spoločnosť The Mobility House bola založená v roku 2009 a z prevádzok v Mníchove, Zürichu a San Franciscu sa stará o všetkých výrobcov automobilov s vedúcim postavením vo viac ako 10 krajinách na celom svete.

Zdroj: Tlačová správa spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.