Čína vedie svetové rozšírenie elektromobilov

0
2050

V roku 2016 bolo vyrobených a predaných takmer 95 miliónov áut, pričom väčšinu z nich poháňal spaľovací motor. Za posledných 100 rokov poháňal autá práve spaľovací motor a dostupné zásoby ropy ovládali automobilový priemysel. Vietor však začal meniť svoj smer.

Veľa ľudí si myslí, že svetový automobilový priemysel v hodnote 2 triliónov dolárov (1,69 triliónov eur) prejde veľkou zmenou potom, čo elektromobily začnú nahradzovať tradičné automobily.

Na sklonku revolúcie

Hoci elektromobily (ďalej EV) a plug-in hybridy (ďalej PHEV) v súčasnosti tvoria iba 1 % ročne vyrobených áut, množstvo ľudí si myslí, že stojíme na počiatku „elektrickej revolúcii“.Prominentná firma Bernstein z Wall Street predpovedá, že elektromobily môžu predstavovať 40 % predaja a 30 % celkových počtov elektromobilov v nasledujúcich 20 rokov.

Podobne, UBS, vedúca globálna finančná spoločnosť verí, že rastúca letka elektromobilov naruší dopyt po elektromobiloch v roku 2031.

Je veľa dôvodov pre rastúcu dôveru v ideu, že elektromobily reprezentujú budúcnosť automobilov.

Po prvé, technologické náklady sa výrazne znížili, kedy náklady batérii spadli o 20 % v porovnaní s 5 rokmi dozadu.

Po druhé, ďalšie technologické inovácie, ako je rozšírenie dojazdu, budú viesť k poklesu cien.

Po tretie , nabíjacia infraštruktúra sa v súčasnosti buduje a rozširuje v Číne, USA a ďalších veľkých krajinách po celom svete.

Nakoniec, elektromobily majú nižšie operatívne náklady ako tradičné autá. Ako znižujúce sa technologické náklady tlačia ceny elektromobily smerom dolu, vyrovnanie cien s tradičnými autami a nižšie operatívne náklady hrajú do kariet práve rozšíreniu elektromobilov.

V rámci podmienok vývoja elektromobilového odvetvia drží Čína v súčasnosti prvenstvo, ktoré len tak nestratí. Za minulý rok sa v krajine predalo 507 000 EVPHEV, čo predstavovalo 53 % nárast oproti roku 2015.

Medzitým sa v Európe predalo 222 200 EVPHEV (14 % nárast) a v USA bolo predaných 157 130 EVPHEV (36 % nárast)

Znečistenie životného prostredia je v Číne vážny problém. Zdroj fotografie: forbes.com

Čína je na čele

Prečo Čína vedie v rozširovaní elektromobility? Odpoveď môže byť, že nemá žiadnu inú voľbu. Ako krajina môže Čína smerovať 3 základné cestami. Po prvé, môže sa rozhodnúť akceptovať rapídne zvyšujúci sa počet automobilov so spaľovacími motormi, pričom to bude mať negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia a energetickú nezávislosť.

Po druhé, vláda môže obmedziť možnosti prepravy svojich obyvateľov v snahe vybalansovať environmentálne obavy. Po tretie, krajina môže prijať EV technológiu, ktorá umožňuje obyvateľom mať vlastné autá bez znečisťovania kvality ovzdušia vo svojich mestách.

Keď sa spaľovacie motory začali masívne rozširovať, USA so svojou veľkou rozlohou a vybudovanou infraštruktúrou bolo najväčším trhom pre automobily na svete. V súčasnosti je však najväčší trh pre automobily Čína, ktorá reprezentuje väčšinu svetového dopytu áut.

Realita je, že Čína so svojou populáciou 1,3 miliardy ľudí a rastúcim príjmom na 1 obyvateľa vytvára dopyt po osobnej preprave, ktorá nemôže byť vykonávaná so súčasnými technológiami v súlade so životným prostredím.

Čína je už najväčším automobilovým trhom na svete a 28 miliónov vyrobených áut z roku 2016 má narásť na 40 miliónov áut do roku 2025. V USA naproti tomu, je takmer 1 auto na ceste pre každého muža, ženu a dieťa. V Číne je to menej ako 1 auto pre 6 obyvateľov. Hoci sa táto štatistika nevyrovná s USA, počet áut na ceste určite vzrastie.

História sa opakuje

V priemysle po priemysle sa príbeh odohráva rovnakým spôsobom aj v Číne. Vďaka dynamike vytvorenej veľkým obyvateľstvom nie je niečo také malé ako malá príležitosť alebo malý problém v krajine. V najobývanejšej krajine sveta to znamená iba veľké príležitosti a veľké problémy. V tomto kontexte je zlepšovanie kvality ovzdušia a zároveň splnenie potrieb dopytu po osobnej preprave, rastúcej a čoraz viac bohatšej populácie, veľký problém.

Ako krajina je Čína oveľa viac obývanejšia ako USA. Obyvateľstvo v desiatich najväčších krajinách je v rozmedzí 6 až 22 miliónov, zatiaľ čo viac než 160 miest má populáciu 1 milión a viac obyvateľov. V porovnaní s top 10 mestami USA tu je rozmedzie 1 až 8,6 miliónov, zatiaľ čo iba 10 miest má populácia vyššiu než 1 milión obyvateľov.

Okrem toho sa Čínske mesta  majú o obyvateľov iba rozrastať. Približne polovica 1,3 miliardy populácie stále žije na vidieku, avšak trend pre odsťahovanie sa do mesta sa nestále zvyšuje.

V nasledujúcich rokoch sa má do miest nasťahovať okolo 240 miliónov obyvateľov. Vo výsledku, medzi súčasnosťou a rokom 2025, populačný rast v šiestich Čínskych mestách bude medzi 10 najrýchlejšie rastúcimi mestami na svete. Do roku 2025, viac než 1/3 zo 600 najväčších miest bude v Číne.

Svetový priemysel tvarovaný podľa čínskych potrieb

Počas posledných 100 rokov bol spaľovací motor technológiou vybudovanou pre USA. So spotrebiteľmi a husto obývanými miestami však teraz vedie nový svetový dopyt pre autá Čína, pričom technológia minulosti nebude dostatočná pre súčasné podmienky. Z tohto dôvodu Čína pokračuje vo vedení vývoja elektromobilového odvetvia.

5 najväčších miest v USA a Číne, zdroj fotografie: forbes.com

zdroj: forbes.com, zdroj titulnej fotografie: forbes.com