Ochrana pred požiarmi elektrických a hybridných vozidiel

0
1682

Nakoľko dochádza ku globálnemu prechodu na obnoviteľné palivá, nachádza sa na našich cestách stále viac elektrických alebo hybridných vozidiel. Samozrejme, ide o moderné riešenie, ktoré by malo šetriť naše životné prostredie. Problémom však môže byť, že pri  vozidlách s týmito novými zdrojmi energie sú znalosti o rizikách požiaru obmedzené.

Benzín a oheň dokopy nejdu. No aj dôsledky spojené s rizikami lítium-iónových batérií v prípade poruchy môžu mať za následok vážne dopady. Nielen preto je dobrá ochrana pred požiarmi dôležitá aj v tomto odvetví.

Spúšťanie veľkého množstva energie, či už ide o veľké batérie používané v aplikáciách na skladovanie energie alebo batérie používané v elektrických vozidlách, môže byť vo svojej podstate nebezpečné, pretože energia uložená v obmedzenom priestore sa snaží uniknúť, niekedy násilne.

V dôsledku toho sú lítium-iónové batérie náchylné na samovznietenie a následný výbuch v dôsledku prehriatia. Prehrievanie môže byť okrem iného spôsobené elektrickým skratom, rýchlym vybíjaním, prebíjaním, výrobnými chybami, zlým dizajnom alebo mechanickým poškodením.

Použitie správnych materiálov, technológii a postupov pri výrobe a používaní elektromobilov je jedna cesta. Sama o sebe ale nestačí.

Perspektíva a riadenie rizík

Vo vozidlách so spaľovacími motormi je umiestnenie väčšiny zdrojov požiaru sústredené v oblasti motorového priestoru. V elektromobiloch sa potenciálne zdroje požiaru môžu nachádzať v rôznych častiach vozidla, čo znamená, že je potrebné zvážiť viac ochranných zón, spolu s kombináciou rôznych hasiacich látok z dôvodu citlivosti elektrických komponentov.

Zníženie rizika

Nebezpečenstvo požiaru existuje v prípade možnej interakcie medzi palivom, zdrojmi zapálenia a kyslíkom. Cieľom procesu identifikácie nebezpečenstva je preto odpovedať na to, kde by sa to mohlo stať, kedy by sa to mohlo stať, ako by sa to mohlo stať a prečo?

Moderné elektromobily to majú vyriešené už priamo od výroby, takže naše obavy nie sú až tak opodstatnené. V každom prípade vám nikdy neuškodí, ak máte za sebou školenie a viete si poradiť s požiarom, ktorý spôsobilo elektrické zariadenie alebo samotná sieť!