Elektromobily – doprava budúcnosti

0
2722

Elektromobilita predstavuje v súčasnosti evolučný trend a moderný smer využívania elektrickej energie pre potreby dopravy ľudí a tovaru. Trh stále rastie, pričom v roku 2016 sa predalo o 40 % viac elektromobilov než v roku 2015. Tento trend by mal naďalej pokračovať.

Na trh sa uviedli už viaceré typy elektromobilov predovšetkým takých, čo spĺňajú požiadavky vozidla prímestskej individuálnej dopravy. Pre tento druh dopravy je typický denný režim v rozsahu do 80km, preprava v rámci mesta so svojimi špecifikami okolitej dopravy – ako je jazda na krátke vzdialenosti s častým rozbiehaním a spomaľovaním, kde sa väčšina energie spotrebuje na zrýchľovanie vozidla.

Ich veľkou výhodou je možnosť domáceho nabíjania, ale počet verejných nabíjacích staníc tiež postupne narastá. Najnovšie ich začali inštalovať aj obchodné reťazce. Napríklad predajne Lidl ich nainštalovali viac než 100 po celej Európe vrátane Česka a Slovenska. 

Až 65 percent nabíjacích staníc v Európe je ABB

Nabíjacia stanica ABB spĺňa tri medzinárodné normy pre nabíjanie: – normu pre nabíjanie jednosmerným prúdom CHAdeMo, ktorá je rýchlonabíjacou normou pre vozidlá Kia Soul EV, Citroën, Mitsubishi EV, Peugeot a Nissan; normu Combined Charging Solution (CCS), ktorá je normou pre vozidlá Audi, BMW, Mercedes-Benz, Daimler, Ford, Fiat Chrysler, General Motors, Porsche, Volkswagen, Volvo, a v súčasnosti tiež pre nový automobil Model 3 Tesla; – a normu pre nabíjanie striedavým prúdom (Type 2 Standard). Tieto stanice sú preto vhodné pre všetky typy elektromobilov dostupných na trhu. ABB je poprednou spoločnosťou v oblasti tejto technológie a dodala na trh  až 65 percent súčasných rýchlonabíjacích staníc v Európe. 

Nabiť auto za rozumný čas / Nabiť auto sa dá už za polhodinu/

Súčasné možnosti bežne používaných batérií v elektomobiloch limitujú dojazd na 130-230km a v niektorých prípadoch na 400 km. Preto je potrebné mať i podstatne viac  verejne prístupných rýchlonabíjacích  staníc, ktoré zabezpečia dobitie batérií za „rozumný“ čas. Na nabíjanie elektromobilov sa v súčasnosti používajú dve technológie – nabíjanie striedavým prúdom alebo jednosmerným. Striedavý prúd umožňuje nabíjať vozidlá podľa výkonu nabíjačky, ktorá je zabudovaná vo vozidle. Preto vozidlá s nabíjačkou 3,6 kW vyžadujú nabíjanie 8 až 10 hodín, vozidlá s nabíjačkou 7,2 kW 5 až 6 hodín a vozidlá s nabíjačkou max. 22 kW približne hodinu.

Nabíjanie jednosmerným prúdom je novšia technológia, ktorá je dostupná pre takmer všetky elektromobily. Najnovšie multištandartné rýchlonabíjacie stanice ABB – Terra 53CJG – disponujú výkonom 50kW, čo postačuje pre doplnenie elektropaliva do 30 minút.

Nová rýchlonabíjacia stanica Terra53CJG s modulárnou konštrukciou výkonových modulov a skriňou z nehrdzavejúcej ocele je vhodná aj do najťažších poveternostných podmienok v exteriéri. Pre univerzálnosť stanice je možné nabíjať elektroautá so systémom CCS, CHAdeMO a aj AC. Obsluha stanice cez dotykový LCD panel poskytuje jednoduché intuitívne ovládanie nabíjania s rôznymi spôsobmi identifikácie zákazníka.

Vzhľadom na požiadavky zrýchlenia procesu nabíjania batérií už ABB vyvinulo aj vysokovýkoné rýchlonabíjačky HVC150 s výkonom 150-450kW.

eMHD

Technológie pre elektromobilitu v osobných autách sú pilotnou fázou pre hlavný zámer využitia elektrickej energie na hromadnú prepravu ľudí a tovaru. Práve ekologická mestská hromadná doprava je v zornom poli množstva predstaviteľov veľkomiest. Benefity v oblasti emisií pri prevádzke električiek, trolejbusov, alebo aj podzemnej a nadzemnej dráhy sú však konfrontované s obstarávacími nákladmi a údržbou celého systému.

Zaujímavou alternatívou sú preto elektro autobusy, ktorých nabitie dokážu zvládnuť vysokovýkonné rýchlonabíjačky ABB už počas technickej prestávky vodiča na konečnej stanici príslušnej linky. Výrobcovia vozidiel pre mestskú hromadnú dopravu ich už zaraďujú do svojho produktového portfólia.  

Nemalú úlohou v oblasti znečistenia ovzdušia hrá aj preprava tovaru. Dnes už možno vidieť malé a stredné úžitkové vozidlá poháňané elektrickou energiou uloženou v batériách. Ako ukazuje vývoj pri  zavádzaní vysokovýkonných rýchlonabíjacích staníc dôjde k technickému riešeniu týchto vozidiel s pevne zabudovanými batériami.

Všetky tieto čiastkové riešenia nás privedú v budúcnosti k rozšíreniu využívania elektrickej energie v nezávislej trakcii na prepravu tovaru a osôb.

Nákladná doprava, medzimestská doprava a aj preprava osôb budú v budúcnosti využívať výhody elektrickej energie, tak ako sa s ňou stretávame v iných oblastiach nášho bežného života.